Waarheid

Mensen die eerlijk leven, mensen die doen wat goed is en zeggen wat waar is.
Ze spreken geen kwaad over anderen.
Ze behandelen iedereen goed, en ze beledigen niemand.

Psalmen 15:2-3

.

Maar iedereen die zondigt, hoort bij de duivel.

Want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd.

En de Zoon van God is naar de wereld gekomen om het werk van de duivel te vernietigen.

1 Johannes 3:18

.

God is goed voor ons, telkens weer.

Dat merken we aan de grote liefde die zijn Zoon ons laat zien.

1 Johannes 1:16

.

Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden.

Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver,

alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient.

Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt.

Filipenzen 4:8

.

Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven.

Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.

Johannes 14:6

.

Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden.

Want op die manier gaan we steeds meer op Christus lijken.

Hij is het hoofd van de kerk.

Efeziërs 4:15

.

Doe je best om een betrouwbare dienaar van God te zijn.

Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor je werk.

Vertel altijd eerlijk over de waarheid.

2 Timoteüs 2:15

.

Leer me om trouw te zijn aan u, zeg me wat ik moet doen.
Want u bent mijn God,
u bent mijn redder.

Ik hoop op uw hulp, elke dag weer.

Psalm 25:5

.

Goede mensen zeggen altijd de juiste dingen,

maar slechte mensen vertellen alleen maar leugens.

Spreuken 10:32

.

Vertel dan geen leugens over anderen.
Zeg geen dingen die niet waar zijn.

Psalm 34:14

.

Als we geloven, worden we gered.

Dan wordt onze hoop werkelijkheid.

En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat.

Ook al kunnen we die nog niet zien.

Hebreeën 11:1

.

Ik wil u altijd trouw zijn,
altijd uw regels volgen.

Psalm 119:30

.

God hoort bij de hemelse wereld.

Alleen door de heilige Geest kun je God echt leren kennen.

En alleen dan kun je hem op de juiste manier vereren.’

Johannes 4:24

.

God, u beschermt iedereen die u om hulp vraagt. Alles wat u zegt, is waar.

Spreuken 30:5

.

Wij weten dat Gods Zoon naar de wereld gekomen is.

Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen.

Wij zijn verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus.

Hij is de ware God, alleen bij hem is het eeuwige leven.

1 Johannes 5:20

.

Vertel geen leugens, en bedrieg andere mensen niet.

Spreuken 4:24

.

De Heer vindt het afschuwelijk als mensen liegen, maar hij houdt van eerlijke mensen.

Spreuken 12:22

.

Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden.

En alles wat geheim is, zal bekend worden.

Lucas 12:2

.

Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga.

Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet komen.

Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben.

Johannes 16:7

.

Betrouwbare mensen spreken de waarheid bij de rechter,

maar onbetrouwbare mensen vertellen alleen maar leugens.

Spreuken 14:5

.

Dat komt doordat de duivel jullie vader is.

En jullie doen graag slechte dingen, net als hij.

De duivel wilde vanaf het begin de mensen doden.

Hij is niet te vertrouwen, want er is geen waarheid in hem.

Hij kan niet anders dan liegen.

En hij zorgt er ook voor dat mensen liegen.

Johannes 8:44

.

Heer, leer mij hoe ik moet leven.
Help mij om trouw te zijn aan u,
geef mij eerbied voor u.

Psalm 86:11