Hits: 761

Voorwoord

.

Beste gemeente leden, hierbij presenteren wij onze vernieuwde website, waar u het nieuws over GIM Rehoboth Assen kan volgen. Rehoboth betekent: de Heer heeft ruimte voor ons gemaakt”. 

De naam Rehoboth werd oorspronkelijk door aartsvader Izaäk gegeven aan de waterput, die hij gegraven had nadat er voordien ruzie was geweest met andere nomaden-herders, want zo zei hij: “Nu heeft de HERE voor ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land”. (Genesis 26: 22). 

.

Ook wij in onze gemeente willen vruchtbaar zijn in onze eigen ontwikkeling binnen onze kerk en dat elk lid betrokken wordt en zich ook betrokken voelt binnen onze gemeente  en dat wij gebruik mogen maken van de aanwezige talenten en gaven van een ieder die hieraan een bijdrage willen leveren. Alles ter opbouw van Gods werk in onze gemeente  Rehoboth. Wij willen u uitnodigen en meenemen de website ruimte van GIM Rehoboth Assen. Op de website vindt u nieuws over de kerkdiensten, de kerkelijke organisaties en de vrijwilligersteam binnen onze kerk. 

.

Hoe het staat met de verplichting van een ieder belijdend lid?

Zoals bijvoorbeeld de Persembahan Sjukur, de verplichte maandelijkse kerkbijdrage van € 20,00 voor de traktementen van onze voorgangers. Naast de vele woorden kunt u ook genieten van de mooie foto’s en video’s op de website. 

Wij hopen dat u als lezer onze website voorziet van informatie over het kerkenwerk in onze gemeente. 

Moge God in Jezus Christus u en ons de nodige kracht en wijsheid geven  opdat wij in alle eerlijkheid en rechtvaardigheid Zijn werk hier op aarde, in het bijzonder in onze gemeente Rehoboth kunnen blijven doen en vervolgen.

.

.

Namens de Kerkenraad GIM Rehoboth Assen.

Hosianna