Hits: 85

Voorwoord

 

Beste gemeente leden, Hierbij presenteren wij onze vernieuwde website, 

waar u het nieuws over GIM Rehoboth Assen kan volgen. 

Rehoboth betekent: “de Heer heeft ruimte voor ons gemaakt”. 

De naam Rehoboth werd oorspronkelijk door aartsvader Izaäk gegeven 

aan de waterput, die hij gegraven had nadat er

voordien ruzie was geweest  met andere nomaden-herders, want zo zei hij:

“Nu heeft de HERE voor ons ruimte gemaakt,

zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land”. (Genesis 26:22)

 

Ook wij in onze gemeente willen vruchtbaar zijn in onze eigen ontwikkeling

binnen onze kerk en dat elk lid betrokken wordt en zich ook betrokken voelt

binnen onze gemeente en dat wij mogen profiteren van de aanwezige talenten

en gaven van een ieder die hieraan een bijdrage willen leveren.

Alles ter opbouw van Gods werk in onze gemeente Rehoboth.

 

 

Wij willen u uitnodigen en meenemen in de website ruimte van

GIM Rehoboth Assen. Op de website vindt u nieuws over de kerkdiensten,

de kerkelijke organisaties en de vrijwilligersteam binnen onze kerk.

Hoe het staat met de verplichting van een ieder belijdend lid.

Zoals bijvoorbeeld de Persembahan Sjukur, de verplichte maandelijks

kerkelijke bijdrage van € 20,00 voor de traktementen van onze voorgangers.

 

Naast de vele woorden kunt u ook genieten van de mooie foto’s en video’s

op de website. Verder willen we u regelmatig informeren inzake

de ontwikkelingen wat betreft de lockdown en de avondklok. Wij zullen ons helaas

moeten houden aan de door de overheid opgelegde corona maatregelen.

 

Wij hopen dat u als lezer onze website voorziet van informatie

over het kerkenwerk in onze gemeente. Moge God in Jezus Christus u en ons

de nodige kracht en wijsheid geven opdat wij in alle eerlijkheid en 

rechtvaardigheid Zijn werk hier op aarde, in het bijzonder in onze gemeente

Rehoboth kunnen blijven doen en vervolgen.

 

Kerkenraad Assen

 

Hosianna | Hosianna | Hosianna