Hits: 48

Via Hemelvaart naar Pinksteren

.

We hebben ondanks coronatijd met alle blijdschap en vrede de belijdenisdienst, het Avondmaal en Pasen gevierd.

Het feest dat wij in Christus vernieuwd en met Zijn kracht in ons leven verder gaan.

Tot en met Hemelvaart blijft de liturgische kleur wit. Hemelvaart, 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren.

Aan elkaar verbonden wachten de leerlingen op het wonder, zo ook wij als gemeente van de Rehoboth gemeente GIM Assen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

En de kleur wordt rood. We gaan op weg naar Pinksteren. En als tussenstop Christus Hemelvaart.

Zittend aan Gods Rechterhand waar Hij straks over de mens zal gaan oordelen. Pinksteren.

Het feest van de hevige windvlaag, vlammen van vuur en een ieder spreekt in zijn of haar eigen taal.

We vieren dan ook tegelijk de verjaardag van de kerk wereldwijd. Iedereen mag vertellen over God.

.

Vader Zoon en Heilige Geest. God heeft Zijn Heilige Geest over ons uitgestort. 

Tekenen van wind vuur en taal laten de werking van de Heilige Geest zien.

De Geest is uitgestort en men spreekt in verschillende talen en er verschijnen vuurvlammen.

De Geest verlicht en verwarmt ons leven. Zijn werking is als een windvlaag en voelbaar.

De Heilige Geest voedt ons. In Galaten 5 lezen we over de voeding.

Wij worden vervuld met de vrucht van de Geest. Het Woord van God is ook voedsel in ons leven. 

.

In onze erediensten bidden wij om de leiding van de Heilige Geest en om Gods Woord te mogen verstaan.

En het Woord van God verspreidt licht. Immers Hij verlicht ons leven opdat wij Hem als de weg in ons leven zien. 

Opdat wij positieve inhoud kunnen geven aan de verdere inrichting van ons leven.

Zijn Woord moeten we zien als een kompas op onze levensweg zodat wij niet verdwalen.

Op eerste Pinksterdag worden een aantal kinderen in onze gemeente gedoopt. De Doop is naast het Heilig Avondmaal een van de sacramenten.

De kinderen worden gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

In de Bijbel lezen over de Doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. De stem van God klinkt: “Dit is Mijn Zoon. Van Hem hou ik”Bij de doop krijgen de kinderen water over hun heen.

Water als symbool om schoon gewassen te zijn, je gereinigd voelen.

Door de Doop worden de kinderen met God verbonden.

En worden binnen gebracht in het Verbond tussen God en de mens.

De Heer Jezus heeft ons door zijn Dood gereinigd.

De Heilige Geest leert ons om onze doop te verstaan.

De Doop leert ons dat wij de redding niet vanuit onszelf kunnen ontvangen maar door God.

Jezus Zelf nodigt mensen uit om de kinderen bij Hem te brengen.

Rondom de doop beloven wij dat wij jonge kinderen over God vertellen.

Ook jonge kinderen hebben een plaats in de kerk. 

.

Zij maken ook nu deel uit van de kerk. Wanneer zij opgroeien kunnen zij naar de Zondagschool (4-11 jaar) gaan, later Bijbelles (12-14 jaren) en catechisatie vanaf 15 jaar.

Van belang blijft dat het vertellen over God ook in de thuis situatie plaats vindt. 

Wanneer je als volwassene nog geen belijdenis hebt gedaan, geeft de kerk jou de gelegenheid om via een persoonlijke traject catechisatie lessen te volgen en aan het eind van de belijdenis te gaan doen.

Een volwassene heeft meer levenservaring en kan dan vanuit dit referentie kader meer kunnen vertellen over hoe hij zijn leven straks na de belijdenis wil gaan inrichten.

En geïnspireerd door de Heilige Geest wil de Kerkenraad samen met ouders en (toekomstige) catechisanten het catechisatie jaar op zondag 16 mei 2021 om 12.00 uur openen.

Laten wij op weg naar Pinksteren ons voorbereiden op wat komen gaat.

Hemelvaart en Pinksteren geeft ons hoop maar ook troost en blijdschap die God ons geeft door de Heilige Geest. God is groot. En zeker nu in deze corona pandemie willen we dit dan ook delen en ons medemens een hart onder de riem steken. Samen staan we sterk, samen met Christus Jezus, onze Hoop en Volmaakte Trooster.

.

Goede voorbereiding in Christus Jezus, Immanuel

Namens de Kerkenraad GIM Rehoboth Assen.

Hosianna