Hits: 350

GIM

De aangepaste versie van de viering van 70 jaar GIM

.

Pengakuan Iman / Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader de bron van ons bestaan die Zijn mensen met de naam “Ik zal er zijn” nabij blijft

die Zijn mensen met de naam “Ik zal er zijn” nabij blijft, die ook bij het begin van de overtocht er was – van het koloniaal gekleurd leven in Nederlands-Indië naar een in opbouw zijnd Nederland vlak na de Tweede Wereldoorlog van de vorige eeuw – die als een metgezel, begeleidt en zal begeleiden.

.

En ik geloof in Zijn zoon, Jezus Christus die gedurende de zeereis in het voorjaar van 1951, de aankomst in de havens van Amsterdam en Rotterdam en de opvang in de kampen in heel Nederland de hoede over hen nam die vanaf het tijdelijk verblijf zich ontfermde over mensen, die zich verraden voelden als bondgenoten van het koninkrijk der Nederlanden die als ontheemden in Hem een goede herder vonden, die mensen over politieke grenzen heen begeleidde, die hen dwars door allerlei spanningen en ontwikkelingen heen nabij bleef, blijft en zal blijven die hen de moed gaf om veranderende realiteiten onder ogen te zien, die hen op ‘vreemde bodem’ steeds beetje bij beetje deed thuiskomen zodat ze ook leerden overal thuis te kunnen zijn.

.

En ik geloof in de Heilige Geest, die het volk enthousiast maakt in elk nieuw fasen van de geschiedenis die hen blijft aansporen om met evangelische elan nieuwe wegen durven gaan die ons leert – vanuit de Molukse ziel – tegenstellingen te verbinden die ons bewust maakt dat leven met ambitieuze idealen onze verbondenheid met Nederland en onze Molukse roots wereldwijd niet in de weg staat maar er nieuwe dimensies aan toevoegt opdat we als Zijn kerk vandaag, morgen en alle dagen van ons leven ten volle mogen leven en genieten in de vrijheid van het Koninkrijk van God.

.

Amen