Hits: 339

.

Njanjian / Lied: “Rehoboth itu sumurku

Tekst: L. Saya – Melodie: BNG 351

Rehoboth itu sumurku

dibrikan oleh Hu! El-Hak

Jang lagi kelonggaranku

Ta’lagi aku tersesak

Ku-a-sa Allah Hu tlah ternjatalah

Ternjatalah, ternjatalah

Rehoboth itu kelonggaranku

Rehoboth itu sumurku

Sesungguh a-ir-nja sedju

Ku timbah dari sumurnja

Dibrikan oleh Allah Hu

Rehoboth itu namanja

Ku-a-sa Allah Hu tlah ternjatalah

Ternjatalah, ternjatalah

Rehoboth itu kelonggaranku

Rehoboth itu sumurku