Hits: 27

Preek 25 december 2021

Alle mensen gaan op weg. Ze komen uit verschillende leeftijdsgroepen. Men wil ze geregistreerd hebben.
Plaatsen vlakbij plaatsen veraf maar ze moeten zich melden. Er is geen dag die niet overgeslagen wordt om op reis te gaan. In de tijd dat er een bevel van de regering was uitgegaan. Iedereen moest deze boost ontvangen. Keizer Astrazenica. En Waar de qr code regeerde dat werd een feit. Iedereen moest geregistreerd worden. Het werd een zaak van leven of dood. Eten en drinken was er voorlopig niet bij. Alles ging op slot je moet maar zelf kijken. Men kon nergens terecht. Alles draaide om een kroon.

.

Kerstbrood en glühwein. De schappen liggen er vol van. Kerststol met spijs en zonder spijs. Glühwein rode wijn. Het hoort erbij met kerst Zouden die 2 ingrediënten iets met de kerstvreugde te maken hebben. Want er was geen plaats in de herberg. Iedereen zocht naar een plek. Je moest je inschrijven op de plek waar je vandaan kwam. Registreren wie je bent waar je vandaan komt wat je allemaal hebt. Op weg naar Bethlehem. En dan gaan Jozef en Maria een ieder naar de eigen stad. En dan ervaren dat er geen plaats is in die ruimte de herberg. Het was druk in de herberg. We zijn gewend dat het in onze herberg of in deze herberg druk is. Weet u als je een kleine gemeente bent dan zie je dit en men is het gewend. Maar wij zijn dit aantal niet gewend. En die enkele herders die de wacht houden in de velden van Efratha, een kleine groep mensen. Het gaat niet om het aantal. God gebruikt deze kleine groep mensen opdat zij geregistreerd
worden als mensen die getuigen dat er een heiland is geboren. Herders mensen die voor hun kudde moeten zorgen. Herders ie hun schapen laten grazen, voeding is belangrijk. Herders die waken in de velden van Efratha in Bethlehem het Broodhuis. Uitgenodigd door de Engelen gaan zij op weg naar het Kind geboren in een stal dat Herder van mensen is. Die Herder Die ons voedt met het Hemelse Brood. Die Herder God Zelf mijn beker vloeit over, heil en goedertierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. De Herder Die ook de gastheer is en mij uitnodigt om te genieten van wat Hij mij geeft. U geeft mij eten en drinken. Dat komt later in het leven van Jezus ook voor. Te midden van het eten is dat woord van herberg vele jaren later in het leven de plaats voor de bovenzaal waar er brood en wijn tot zich
genomen wordt en de maaltijd gevierd wordt. Onze God laat zien dat de feestmaaltijd tot onze redding dient. Liggende in doeken. Zo kwetsbaar geboren als een kind. Omhuld in doeken verder niets.

.

Maar later komen die doeken terug in het leven van Jezus. En dan is Hij niet meer gehuld of zijn er doeken om Hem heen. De doeken die hoorden bij Hem zijn eraf gehaald. De doeken liggen opgevouwen. Geen doeken van de dood maar doeken van het leven. Het Kind van Bethlehem is er niet alleen voor gekomen om kind te zijn. Maar Hij heeft laten zien dat die 2 ingrediënten die wij gebruiken om feest te vieren onze bevrijding en verlossing garanderen tot in de eeuwigheid.