Hits: 66

Tatatjara Ibadah Malam Kuntji Tahun / Liturgie Oudejaarsavond – 31 december 2021

.

* Voorganger: da. R. Halussy

.

* Menjani BNG 183: 1,4 

* Votum dan Salam / Onze Hulp en Groet

* Nats pembukaan / Aanvangstekst Jesaja 9: 5b

* Njanjian / Lied: “Gunung Batuku”

* Doa / Gebed

* Menjanji bersama / Samenzang: “Haleluja, Halejuja, Haleluja”.

 

Chotbah / Preek – Jesaja 9: 5b

.
Wonderbare raadsman – Sterke God – Eeuwige Vader – Vredevorst.

.

Zo is God met ons meegegaan in heel 2021. Als een wonderbare Raadsman heeft Hij ons wijsheid gegeven. Wat geeft Hij veel raad aan ons te midden van al die andere adviezen in ons leven. Sterke God Zijn kracht hebben wij ook ervaren. Al die momenten dat Hij ons overladen heeft met Zijn kracht. U denkt terug en u weet van die vele momenten dat Hij er al was met Zijn kracht. Zijn liefde. Hij kent ons en heeft ons omhelsd in het afgelopen jaar. Hij wist dat wij dat o zo hard nodig hadden en heeft ons volop liefde gegeven. Zijn vrede. Zijn shalom. Zijn groet aan ons. Als God groet dan zegt Hij vrede. Jezus leert ons als wij een huis binnengaan dat wij de ander vrede toewensen. Vrede voor mijn vrienden tot aan het moment dat we elkaar terugzien.

.
Johannes 14 – De vrede van God. Het zijn afscheidsgesprekken hier. En in die afscheidsgesprekken vertelt de Heer aan Zijn discipelen en mensen wat belangrijk is. Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik u. Die vrede dat diepe geluk, anders dan het geluk dat de wereld geeft. Dat geluk zelfs als alles tegenzit komt Jezus met Zijn vrede voor ons hart. Het zijn afscheidsgesprekken. Je ziet elkaar niet. De Heer gaat terug naar Zijn Vader.​ In het jaar 2021 hebben we ook die momenten van afscheid gekend. Je ontmoet elkaar en je neemt afscheid na een moment kom je elkaar tegen.

Mensen mochten afscheid nemen. Veranderingen van studie werk je zegt gedag je laat die fase achter je je gaat verder. In de belofte en het verbond van vrede.

.
Mensen van wie je afscheid hebt moeten nemen. Zij zijn je voorgegaan naar de Heer in de hemel.

Het jaar 2021 daar gaan wij afscheid van nemen. We weten nog wat voor plannen we hadden aan het begin van 2021. De plannen van God met ons hebben wij ervaren in dit jaar. En als we straks bidden dan brengen we dank aan de Heer omdat Hij met Zijn diepe vrede in ons leven aanwezig was en is. Aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar en elk moment horen we Zijn stem. Mijn vrede geef ik je. 
Ik laat het je na. En we geven dit jaar terug aan de Heer van die vrede in alle dankbaarheid en met het gegeven dat wij Zijn vrede hebben gevoeld en ervaren.