Liefde

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.
Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent,

jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken,

geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

1 Korintiers 13:4-5

.

En wees altijd blij!
Blijf altijd bidden.
En dank God altijd, wat er ook gebeurt.

Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen.

1 Tessalonicenzen 5:16-18

.

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God

wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,

uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7

.

Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn.
Dan lijk je op een boom aan het water.

De wortels van zo’n boom groeien tot in de rivier.

Zo’n boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen.

En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte.
Jeremia 17:7-8

.

De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.
De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-26

.

Daarom zeg ik: Als je iets aan God vraagt,

geloof dan dat je het al gekregen hebt. Dan krijg je het ook.

Marcus 11:24

.

Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht.

Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen.

Ze zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels.

Jesaja 40:31

.

Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je.

Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God.

Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken.

Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.
Jesaja 41:10

.

Laat mij elke ochtend uw liefde zien.
Zeg me wat ik moet doen,
want op u vertrouw ik,
naar u verlang ik.

Psalm 143:8

.

Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig.

Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar.

Efeziërs 4:2

.

Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk.

Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen.
Want Christus is je echte meester. Als jullie je zo gedragen,

dan zullen jullie als beloning door hem gered worden. Dat is zeker!

Kolossenzen 3:23-24

.

De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

Psalm 121:7-8

.

Als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid.

En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat.

Ook al kunnen we die nog niet zien.

Hebreeën 11:1

.

Jezus zei: ‘Ik ben het die de doden laat opstaan.

Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft.
En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat?’

Johannes 11:25-26

.

Beste vrienden, houd vast aan het geloof dat de doden zullen opstaan.

Blijf vertrouwen op de macht van God. En doe altijd je uiterste best om elkaar te steunen.

Blijf trouw aan de Heer. Dan zal je moeite niet voor niets zijn en zul je eeuwig leven. Dat is zeker!

1 Korintiërs 15:58

.

Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk en dapper zijn.

Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God.

Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.’

Jozua 1:9

.

Als je door water heen moet, zal ik bij je zijn.

Als je rivieren oversteekt, zul je niet verdrinken.

Als je door vuur loopt, zul je niet verbranden.

De vlammen zullen je geen pijn doen.

Jesaja 43:2

.

Heer, u bent mijn God!
Ik zal voor u zingen,
ik zal vertellen hoe machtig u bent.
Want u hebt wonderen gedaan.
Alles wat u ooit besloten hebt,
dat hebt u ook gedaan.
Op u kunnen wij vertrouwen.

Jesaja 25:1

.

Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders.

Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede.

Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus.

Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.

Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil.

Galaten 5:22-23

.

Waarom ben ik zo bedroefd,
waarom zo onrustig van binnen?
Ik moet op God vertrouwen.
Eens zal ik hem weer danken.
Hij zal mij redden, hij is mijn God.

Psalm 42:12

.

Jeremia, vraag me wat er gaat gebeuren, dan zal ik je antwoord geven.

Ik ga je belangrijke dingen vertellen. Dingen die voor mensen verborgen zijn,

en die ook jij niet weet.

Jeremia 33:3

.

En jullie daar in Kafarnaüm.

Denk je dat jullie welkom zijn in de hemel?

Nee, jullie komen in de hel terecht!

Stel dat al die wonderen gebeurd waren in Sodom.

Dan had die stad vandaag nog bestaan.

Matteüs 11:28

.

Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen.

Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen.

Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is.

Romeinen 12:2

.

Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden,

maar ook doen wat God van je vraagt.

Anders ben je verkeerd bezig.

Jakobus 1:22

.

Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden

en de goede dingen blijven doen.
Blijf ook naar de kerk komen.

Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat is verkeerd.

We moeten elkaar steunen, juist nu.

Want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld.

Hebreeën 10:24-25

.

De woorden van de levende God zijn krachtig.

Ze dringen diep door in ons hart, nog dieper dan een scherp zwaard.

Want God weet wat ons van binnen bezighoudt. En hij beoordeelt onze gedachten en verlangens.

Hebreeën 4:12

.

Ik geef jullie mijn vrede.

De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort.

Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie.

Wees niet bang, verlies de moed niet.

Johannes 14:27

.

Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets.

Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken

en krijg je van hem al zijn geheime kennis.

En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

1 Korintiërs 13:2

.

Wees sterk en dapper.

Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn.

Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen.

Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek laten.’

Deuteronomium 31:6

.

Mensen die geschenken uitdelen,

krijgen daarmee aandacht van machtige mensen.

Spreuken 18:16

.

Jezus zei verder: ‘Je moet andere mensen hun fouten vergeven.

Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven.

Matteüs 6:14

.

Jezus keek hen aan en zei: ‘Als het van mensen afhangt,

kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af.

En voor God is alles mogelijk.’

Marcus 10:27

.