Hits: 98

.

.

Kerstboodschap  Pesan Natal / 2022

Vreest niet!

.

Twee jaar achtereen werden we via de Corona maatregelen gedwongen om op een totaal andere manier de geboorte van Jezus te gedenken. Dit jaar kunnen we weer volop Kerst vieren, thuis en in de kerk. Het gebeurt zonder hen, die ons zijn ontvallen. Hun gemis bevestigt ons gevoel, dat we als mensen niet onbeperkt kunnen leven. Sinds 22 februari van dit jaar ervaren wij in onze wereld de gevolgen van de Russische invasie in Ukraine. De stijgende energieprijzen spelen mensen parten en de enorme inflatie in combinatie met de dalende koopkracht hebben dit jaar de levensonderhouds-kosten naar ongekende hoogten gedreven. Mensen zijn bezorgd, dat ze het financieel niet redden met hun salarissen en uitkeringen. Is de tijd van overvloed voorgoed voorbij?

.

Het WK voetbal heeft ons niet verlost van de gespannen sfeer in de wereld. Het is kenmerkend, dat Nederland als voetballand is afgegaan, vanwege een defensieve speelwijze. Dit terwijl het Marokkaans elftal met een aantal Nederlandse Marokkaanse spelers de openbaring werd van het toernooi. Het behaalde het beste Afrikaans resultaat ooit door als vierde te eindigen. Argentinië werd weliswaar wereldkampioen voetbal, maar het heeft niet de rust gebracht, waar iedereen verlangend naar uitkeek. Voetbal blijft een spel, waardoor het wereldgebeuren niet zal worden veranderd. Het geeft supporters wel de hoop, dat ooit in de toekomst hun land wereldkampioen kan worden. Bij verlies is iedereen de wanhoop nabij, winst daarentegen levert een zaligmakend gevoel op van vrede en vrijheid. Messi c.s. zijn als nieuwe helden in Buenos Aires verwelkomd. Evenwel blijft de vraag of zij kunnen zorgen voor de grote verandering, waar iedereen naar uitkijkt. Is dit een kortstondig moment van vreugde?

.

Het zou een tijdelijke oplossing zijn. In het voorjaar van 1951 kwamen 12.500 Molukkers aan in Nederland bestaande uit Molukse militairen van de KNIL en Marine samen met hun gezinnen. Door de politieke situatie waren zij niet welkom in het Indonesië van Soekarno en Hatta. Hun komst in de vorige eeuw leidde op 25 november 1952 tot de oprichting van een eigen kerk, de Geredja Indjili Maluku, de Molukse Evangelische Kerk – GIM. Dit jaar vierden wij in de Bethel kerk te Drachten het 70 jarig bestaan van de GIM. Onderweg werd het tijdelijk verblijf ingewisseld voor een permanente. We zijn de Heer van de kerk dankbaar, dat de GIM sinds haar oprichting zich steeds in dienst heeft gesteld voor het Molukse volk. Vanaf het begin toonde zij als kerk solidariteit met het lot van het Molukse volk. Haar bestaan in de maatschappij is inclusief, aangezien de GIM een kerk is die leden heeft met mensen van verschillende nationaliteiten en politieke idealen. Haar roeping als kerk blijft om zich te richten op de relatie tussen God en de mensen. Tegen de stroom in heeft zij in de afgelopen 70 jaar haar bestaansgrond meer dan eens aan het licht gebracht.

.

Dit komt ook tot uitdrukking in het thema van de viering van 70 jaar GIM: “Indjil menghubungkan Geredja dan Maluku” – Het Evangelie verbindt de kerk met Maluku. Hier zien wij de ontwikkeling van de GIM in Nederland, waarbij de 3 woorden, die de naam vormen van de Geredja Indjili Maluku elkaar niet uitsluiten, maar op basis van de betekenis van het Evangelie een inbedding geven. Onze Molukse christen identiteit krijgt meerwaarde door de versmelting van de Molukse en de Evangelische elementen. Door de jaren heen hebben we afstand genomen van de koloniale Missionaire kerkgebruiken en hebben wij als GIM ons én verbonden aan de wereld waar onze roots zijn, én aan de Nederlandse samenleving, waar wij leven. Het verhaal van de eerste generatie toont ons hoe God mensen nabij blijft. Te midden van een politiek onoverzichtelijke situatie oriënteerden zij zich op Zijn Woorden van belofte. Ondanks het feit, dat ze hun bevoorrechte posities moesten opgeven hebben zij met de viering van het Kerstfeest de wachtstand overwonnen. Voor hen was kerstfeest een bijzonder moment op weg naar een andere toekomst, waarbij het wachten ingewisseld werd voor een actieve levenshouding als gelovigen, die in afwachting zijn van de geboorte van het kind Jezus.

.

De voorbereidingen van de feestdagen in december staan gegrift in het geheugen van de tweede generatie. Tijdens de Adventsweken werd in het kamp en de wijk het huis schoongemaakt of opnieuw ingericht. Ieders aandacht ging uit naar de geboorte van het kerstkind. Bij de voorbereidingen hoorde ook het maken van allerlei snacks en lekkernijen. Iedereen in het gezin hielp mee. Alle kinderen legden zich toe om de pindavliezen te verwijderen voor de katjang bakar of bawang, daarnaast bakten de moeders koekjes zoals kue kering, bidji-bidji, boontjes, semprong, kuping gadja en cakes. Het huis veranderde in een grote keuken, waar ook de rijsttafel werd gekookt. Te midden van een onzekere toekomst waren de ouders van de eerste generatie bezig om hun familie op Molukse wijze voor te bereiden op het kerstfeest. Via Natal of Kedjadian stapte men het nieuwe jaar tegemoet. Het geloof wees hen ver weg van Maluku de weg naar een andere toekomst. Het kerstkind gaf hen hoop en verzekerde hen van de nabijheid van de God, die Schepper is van hemel en aarde. In de eerste periode van de GIM in Nederland zien wij hoe het christelijk geloof in de Molukse kerk vorm krijgt. Identiteit en cultuur versmelten in de wijze hoe wij kerst vierden.

.

Het was een feest, waarbij iedereen welkom was en aandacht kreeg. De crisis van het tijdelijk verblijf in het ongastvrije Nederland werd tijdens Advent vanuit het geloof aangepakt om als gelovigen op zoek te gaan naar hoop, liefde, vreugde en vrede.

We zijn nu meer dan een halve eeuw verwijderd van de periode dat we kerst vierden in het kamp en in de wijk. Maar de levenswijze van de eerste generatie gebaseerd op de geboorte van de Zoon van God maakt voor ons de weg vrij naar de dag van morgen. Het kan ons geloofsleven inspireren. Zo komen wij los van de angst en de frustratie, die de wereld in de ban houdt. Wij staan als Molukkers verbluft als het gaat om de excuses van de Nederlandse regering m.b.t. de tot slaaf-gemaakte in de Caraïbische wereld door de West-Indische Compagnie. De woede en frustratie rondom het monopolie van de eenzijdige politieke inhaalslagen groeit alsmaar.

.

Daarnaast gedijt de bezorgdheid voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Het verlangen naar vrede is constant voelbaar. De onrust op deze aardbol en de angst voor een onbekende toekomst domineren ieders bestaan. Wat nu als Rusland dreigende houding ertoe leidt, dat men ertoe overgaat om nucleaire wapens in te zetten? Al dan niet door allerlei communicatiestoornissen? We leven in een wereld, waarin je dankzij social media alle gebeurtenissen meteen op je smartphone kan zien. Dat is niet altijd gunstig voor je gemoedsrust…

.

Als kerk mogen wij terugvallen op het Evangelie. We mogen ook gebruik maken van het verhaal van de eerste generatie Molukkers. Vanuit hun Molukse levenswijze gaven zij vorm aan de Molukse kerk in Nederland. In navolging van hun geloofswijze mogen wij ons vasthouden aan de rol van het kerstkind als Vredevorst. Immanuel is de naam, die Jezus als pasgeboren kind krijgt. Het betekent ‘God met ons’. Als God met ons is hoeven wij niet te vrezen. Ieder mens is wel eens bang. Maar dit betekent niet dat we ons zelf voorbij hoeven te lopen. Gelukkig hebben we de Bijbel, waarin veel troost te vinden is. Zo staat er bijna 400 keer in dat je niet bang hoeft te zijn: vreest niet! Zouden onze (groot-) ouders dat geweten hebben?

.

Wij wensen U te midden van deze woelige tijden een gezegend Kerstfeest 2022.
Selamat kedjadian!

.

Houten, 22 december 2022
Bestuur Synode GIM.