Hits: 168

Dienstenrooster

 

Onze verdere planning inzake de wekelijkse en aangepaste zondagse erediensten blijft

dit jaar 2021 met inachtneming van de coronamaatregelen ongewijzigd met de volgende bijzondere erediensten.

 

Alle Erediensten beginnen om 10.00 uur

 

Zondag 26 september

Perhadliran

 

Zondag 3 oktober om 19.00 uur

Perdjamuan Asja jang Kudus (Het Heilig Avondmaal)

‘s Morgens is er geen Eredienst om 10:00 uur

 

Zondag 10 oktober

Baptisan jang Kudus (Heilige Doop)

 

Immanuel

Herbevestiging drie kerkenraadsleden

 

Op 20 juni vond in de eredienst de herbevestiging plaats van drie BMG leden die zich en als herkiesbaar hebben gesteld. Lieve mensen, God roept ons op om het ambt te aanvaarden.

Hij komt met Zijn stem ons leven binnen opdat wij

ons geroepen voelen om te werken in Zijn wijngaard. 

De inspanningen van de kerkenraad hebben helaas

niets opgeleverd om kandidaten voor dit ambt te vervullen.

God wil samen met ons gaan werken in Zijn wijngaard.

En vanuit deze samenwerking en ondersteuning wordt het werken gemakkelijk 

gemaakt voor ons door Hem en het geroepen voelen drempel verlagend om een keuze te maken.

God laat zien dat Hij als verbondspartner met ons wil samenwerken.

Hij roept ons en anderen op om een taak en die stap daadwerkelijk aan te nemen.

God noemt ons dan ook Zijn vrienden.

 

“Wat is de taak van een dienstknecht/dienaar van de Heer? Wat doet een hamba Tuhan?”

Het kerkenraadslid heeft een taak in het vieren en gaat voor.

Een taak in het leven ondersteunt in het geven van catechisatie lessen.

Een taak in het dienen en op huis- en ziekenbezoek gaan.

Het verkondigen, leren en spreken over God en Zijn woord doen we met elkaar.

Door te getuigen van Gods liefde, ervaren wij Zijn omhelzing en aanraking in ons leven.

In die werkzaamheden in Gods gemeente is het belangrijk dat er voldoende

ambtsdragers zijn. Binnen onze gemeente zijn eer minimaal twaalf

ambtsdragers/anggota BMG nodig om het kerkelijke werk te kunnen uitvoeren.

 

De ambtstijd van de huidige kerkenraadsleden variëren van 1 tot 28 jaar.

Er zal een tijd komen dat de taken zullen moeten worden overgedragen aan de volgende generatie.

Deze overdracht zal dan op een zorgvuldige manier moeten plaatsvinden.

GIM Assen blijft zich inspannen om de groep ambtsdragers in haar gemeente uit te breiden.

Onze Schepper zal ons hierin bijstaan en ondersteunen in het uitbreiden

van de groep ambtsdragers. Hij verlangt dat Zijn bruid Christus Jezus onze

gemeente met liefde omringt. Onze belijdende leden zullen geprikkeld worden,

zodat de betrokkenheid vertaalt wordt in een keuze om zich kandidaat te stellen

en de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

 

God vraagt aan ons om samen met Hem te werken in Zijn wijngaard.

Zijn liefde en vriendschap wordt door ons ervaren en zij zullen het ook

in ons harten voelen. Als wij hiervoor ontvankelijk zijn

en naar Zijn stem willen luisteren

zullen we naar Hem toe moeten komen met geheel ons hart.

Overlijdensbericht

 

Assen, 8 september 2021

Gemeente in Jezus Christus onze Heiland.
De Heer heeft tot Zich geroepen gemeentelid

 

Petrus Sinay

 

Zaterdag 11 september zal de uitvaartdienst plaats vinden
in de Rehoboth kerk van 09.00 uur – 10.00 uur.
Daarna is van 10.00 uur – 11.00 uur een doorloop condoleance.

Aansluitend zal de begrafenis plechtigheid plaats vinden op de Boskamp

De Kerkenraad vraagt u vriendelijk om de maatregelen in acht te nemen
en de instructies van onze piket te volgen.

 

Groet en Zegenbede,

Kerkenraad GIM Assen.