Hits: 94

20 juni 2021 / Peneguhan  Penatua – Herbevestiging Ouderlingen

Herbevestiging 3 Kerkenraadsleden

Gemeenteleden in Christus Jezus onze Heer en Heiland. A.s. zondag 20 juni om 10.00 vindt in de eredienst de herbevestiging plaats van 3 BMG leden die zich herkiesbaar hebben gesteld en als zodanig zijn aangenomen. Lieve mensen, God roept ons om het ambt te aanvaarden.

Hij komt met Zijn stem ons leven binnen opdat wij ons geroepen voelen om te werken in Zijn wijngaard. De inspanningen van de kerkenraad hebben helaas niets opgeleverd. God wil samen met ons gaan werken in Zijn wijngaard. En vanuit deze samenwerking en ondersteuning wordt het werken gemakkelijk gemaakt voor ons door Hem en het geroepen voelen drempelverlagend om een keuze te maken. 

God laat zien dat Hij als verbondspartner met ons wil samenwerken. Hij roept ons en anderen om een taak aan te nemen en daadwerkelijk die stap te nemen. God noemt ons dan ook Zijn vrienden. 

Wat is de taak van een dienstknecht/dienaar van de Heer.

.

Wat doet een hamba Tuhan? Het Kerkenraadslid heeft een taak in het vieren en gaat voor.

Een taak in het leren en ondersteunt in het geven van catechisatielessen.

Een taak in het dienen en gaat op huis- en ziekenbezoek.

Het verkondigen, leren en spreken over God en Zijn Woord doen we met elkaar.

Door te getuigen van Gods liefde ervaren wij Zijn omhelzing en aanraking in ons leven.

In de werkzaamheden in Gods gemeente is het belangrijk dat er voldoende ambtsdragers zijn.

Binnen onze gemeente zijn er minimaal 12 ambtsdragers/anggota2 BMG nodig om het kerkelijk werk te kunnen uitvoeren. De ambtstijd van de huidige erkenraadsleden variëren van nog geen 1 tot 28 jaar. 

.

Er komt een tijd dat de taken zullen moeten worden overgedragen aan de volgende generatie.

En dat zal op een zorgvuldige manier moeten plaatsvinden. GIM Assen blijft zich inspannen om de groep ambtsdragers in haar gemeente uit te breiden. Onze Schepper zal onze hierin bijstaan en ondersteunen en zal ook onze gemeente in het uitbreiden van de groep ambtsdragers voorzien.

Hij verlangt dat Zijn bruid Christus Jezus onze gemeente met liefde omringt. En dat onze belijdende leden geprikkeld worden en dat de betrokkenheid wordt vertaald in een keuze om zich kandidaat te stellen en verantwoordelijk te nemen hiervoor. God vraagt ons om samen met Hem te gaan werken in Zijn wijngaard. Zijn liefde en vriendschap wordt Zijn liefde en vriendschap wordt door ons ervaren en ook voelen wij het in ons hart.