Hits: 168

Geredja Indjili Maluku Rehoboth op weg naar Sidi en Perdjamuan 2021

.

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer en Heiland, beste gemeenteleden GIM Assen.

Corona heeft ons nog steeds in zijn greep. En wij allen worstelen er nog steeds mee.

De door de overheid genomen maatregelen blijven we wel in acht houden en uitvoeren.

Ook binnen onze kerkelijke gemeente GIM Rehoboth Assen. Mondkapjes, 1 ½ meter afstand en handen desinfecteren zijn voor ons belangrijke zaken in ons kerkgebouw. Belangrijk voor de strijd tegen corona.

Wij voelen ons schuldig naar God toe, onze Schepper omdat wij Hem zoals wij gewend zijn, niet gezamenlijk kunnen eren, loven en prijzen als gemeenschap der gelovigen. En voor ons als kerkelijke gemeente het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 2 april a.s. willen vieren. Vorig jaar september 2020 heeft de Kerkenraad de belijdenis en het Heilig Avondmaal laten doorgaan. Ook dit jaar is ze van plan het te gaan doen.

Een drietal jongeren gaat hun geloof op zondag 21 Maart voor God en Zijn gemeenschap belijden.

Deze eredienst betreft een aangepaste eredienst en alleen bestemd voor desbetreffende drie families.

.

Aan de andere kant blijven we ondanks corona Hem sterk vasthouden in de thuissituatie. 

Ervan uitgaande dat er straks licht aan de horizon verschijnt en met Zijn hulp en kracht ook wij langzaam aan weer teruggaan naar het oude Normaal. Onze zondagse erediensten liggen vanaf medio december stil en sinds 3 weken bevinden we ons in de Lijdenstijd waarbij we stil willen staan en gedenken de lijdensweg van Jezus Christus op Zijn weg naar Golgotha. Ook de perhadliran vindt dan ook tijdens de eredienst plaats ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Zondag 28 maart om 10.00 uur gaat wederom een perhadliran plaatsvinden en nu bestemd voor onze belijdende leden die ook op Goede Vrijdag 2 april aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen en vieren.

.

Voor desbetreffende eredienst dient u zich op te geven bij penatua A.Kaidel ( 06-14458691) voor zondag 14 maart.

Ook degenen die vorig jaar belijdenis hebben gedaan zullen zich voor deze eredienst moeten opgeven.

Op Goede Vrijdag 2 april om 18.00 uur gaan wij het Heilig Avondmaal vieren en u kan er terecht vanaf 17.00 uur. 

De ervaring van vorig jaar oktober nemen we mee voor de aanstaande viering van het Heilig Avondmaal op 2 april. 

Wij leggen alles in Gods Handen en vragen om Zijn bemoeizorg in onze plannen op weg naar Pasen in het jaar 2021. 

Lieve mensen laten wij ons veilig bewegen in onze omgang met anderen.

Steeds op je qui vive blijven en alert zijn op de dingen die gaan komen.

.

Laten we alles dan ook leggen in Zijn handen, refererend naar Psalm 37 vers 3: “Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zul je veilig leven in het land waar je woont “ en Nahum 1 vers 7: “De Heer is goed. Als er gevaar is, is het bij Hem veilig. Hij zorgt voor de mensen die bij Hem bescherming zoeken”. Laten we ons onder Zijn hoede en bescherming onze weg en ons leven hier op aarde vervolgen. Moge de Heer ons allen in Christus Jezus steeds bijstaan tijdens deze coronapandemie met de nodige kracht en wijsheid van Hem en Zijn zegen over ons doen uitstralen.

.

Namens de Kerkenraad GIM Rehoboth Assen.

Hosianna