Hits: 43

GIM Rehoboth Assen op weg naar Pasen 2021

.

GIM Rehobtoh Assen bevindt zich momenteel in de lijdensweken. 

In de reformatietijd werd gesproken over zeven lijdenszondagen, waarbij het accent niet ligt op het vasten ter voorbereiding op weg naar het lijden en sterven, maar om het lijden en het sterven van de Heer te gedenken. In de erediensten wordt gepreekt over het lijden en het sterven van de Heer. In de Bijbel wordt geschreven over de 7 kruiswoorden. 

.

Zeven is de gekozen vanwege het getal van de volheid. Op zondag voor Pasen (palmzondag) of twee zondagen voor Pasen gaan jonge mensen in onze kerk hun geloof belijden voor God en Zijn gemeenschap. 

Zij leggen hun gelofte, hun jawoord af te midden van de gemeente dat zij de Heer willen volgen in hun leven. 

Het geven van het jawoord om Hem te volgen is het belangrijkste.  Voorafgaand aan de belijdenis vindt er een toetsing en geloofsgesprek plaats. En gaat met name of de aankomende belijdende leden voldoende relevante kennis van de Bijbel hebben.

En gaat met name of de aankomende belijdende leden voldoende relevante kennis van de Bijbel hebben. Hoe het straks zal worden toegepast in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

En het ook kunnen refereren naar henzelf inzake hun geestelijke socialisatie en zelfreflectie. 

Hoe zien ze de Drie-eenheid.  En delen vanuit hun harten de rijkdom wat ze geloven en wat ze geleerd hebben over het geloof in de Heer. Aanwezig bij de periksa is de Kerkenraad die na de periksa een uitspraak gaat doen of men belijdenis kan gaan doen. Ook een vertegenwoordiger van het Classis bestuur is volgens Synodaal besluit aanwezig. 

.

Op Goede Vrijdag vieren wij on onze gemeente het Heilig Avondmaal. Wij gedenken dat het lijden en sterven van de Here Jezus Christus. We eten dan van het brood en drinken van de wijn als teken

van Zijn lichaam en bloed vanwege Zijn lijden en sterven voor ons, de zondige mens. .

Middels dit ritueel worden we gereinigd van onze zonden. Op eerste Paasdag 4 april vieren wij Zijn Opstanding. De kerkelijke kleur van Pasen is wit. Hij is opgestaan en heeft de sleutel om het dodenrijk/hel te openen. Wij vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Door Jezus Christus is er altijd zicht op leven voor hen die in Hem geloven en Hem willen blijven vasthouden.

.

.

Namens de Kerkenraad GIM Rehoboth Assen.

Hosianna