Hits: 0

Bijbelteksten

Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je.

Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God.

Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.

Jesaja 41: 10

.

God geeft ons het vertrouwen dat we gered zullen worden.

Ik bid dat hij jullie vreugde en vrede zal geven door jullie geloof in Jezus Christus.

Dan zal jullie vertrouwen op God steeds sterker worden, door de kracht van de heilige Geest.

Romeinen 15: 13

.

Je moet op de Heer vertrouwen.

Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen.

Denk niet dat je alles zelf kunt.

Spreuken 3: 4-6

.

De Heer zal zelf met je meegaan. Hij zal je helpen.

Hij blijft steeds bij je, hij zal je niet in de steek laten.

Je hoeft echt niet bang te zijn.’

Deuteronomium 31: 8

.

Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk.

Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen.
Want Christus is je echte meester.

Als jullie je zo gedragen, dan zullen jullie als beloning door hem gered worden.

Dat is zeker!

Kolossenzen 3: 23-24

.

Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest.
Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is.

En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien.

Efeziërs 3: 16-17

.