Hits: 0

Bidden

.

En wees altijd blij!
Blijf altijd bidden.
En dank God altijd,

1 Tessalonicenzen 5:16-18

.

Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt.

Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd.
Dan zal God zijn vrede aan jullie geven.

Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft.

Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad.

Want jullie horen bij Jezus Christus.

Filippenzen 4:6-7

.

Daarom zeg ik: Als je iets aan God vraagt, geloof dan dat je het al gekregen hebt.

Dan krijg je het ook.

Marcus 11:24

.

De mensen van mijn volk die overgebleven zijn, haal ik terug.

Ze waren verjaagd naar alle landen van de wereld.

Maar ik breng hen terug naar hun eigen land.

Dan zal het goed met hen gaan, dan wordt mijn volk weer groot.

Jeremia 33:3

.

Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten.

Dat doen de mensen die andere goden vereren.

Ze denken: Hoe meer ik praat, hoe beter mijn god luistert!

Matteüs 6:7

.

Toen schreeuwde ik om hulp naar mijn God,
vol angst riep ik naar de Heer.
En hij hoorde mij roepen,
vanuit de hemel hoorde hij mijn stem.

Psalm 18:7

.

Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht.

Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden.

Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen.

Matteüs 6:6

.

Elke ochtend hoort u mijn stem, Heer.
Elke ochtend bid ik tot u,
en dan wacht ik op antwoord.

Psalm 5:4

.

Heer, hoor mijn gebed,
hoor hoe ik om hulp smeek.
U bent trouw, u bent goed,
geef mij antwoord!

Psalm 143:1

.

Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer.
En hij luisterde, hij heeft mij bevrijd.

Psalm 118:5

.

Blijf toch wakker!

Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt.

Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.’

Matteüs 26:41

.

De Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem,

hij hoort hen als ze om hulp roepen.

Maar hij vernietigt mensen die kwaad doen.»

1 Petrus 3:12

.

Heer, luister naar de woorden van dit lied.
Het is mijn geschenk aan u.
Bij u ben ik veilig,
u bent mijn redder.

Psalm 19:15

.

En als je aan het bidden bent, vergeef dan een ander zijn fouten.

Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven.’

Marcus 11:25

.

Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden:

Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Matteüs 6:9-10

.

Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden.

En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.

Matteüs 5:44

.

Op die dag zal iedereen gered worden die mij om hulp vraagt.»

Handelingen 2:21

.

Na dat gebed begon de aarde te schudden

op de plaats waar ze bij elkaar waren.

En de heilige Geest kwam in alle apostelen.

Ze begonnen zonder angst het goede nieuws over Jezus te vertellen.

Handelingen 4:31

.

Kom, Heer, en help!
Vergeet zwakke en arme mensen niet.

Psalm 10:12

.

Nadat ze gebeden en gevast hadden, legden ze allemaal hun handen op

Barnabas en Saulus. Daarna lieten ze hen weggaan.

Handelingen 13:3

.

Toen nam Jezus het brood en de vis.

Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel.

Daarna brak hij het brood en de vis in stukken.

Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen.
Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden.

Het eten dat overbleef, werd verzameld.

Het waren twaalf manden vol.

Lucas 9:16-17

.

Heer, hoor mijn gebed.
Hoor hoe ik om hulp roep,
hoor hoe ik huil.
Ik ben maar kort op aarde,
net zoals mijn voorouders.
Ik ben hier niet voor altijd.

Psalm 39:13.

.

Mannen, voor jullie geldt dit:

Ga verstandig om met je vrouw, want ze is minder sterk dan jij.

Behandel haar met respect, want ook zij krijgt het eeuwige leven.

Alleen als je respect hebt voor je vrouw, zal God naar je gebeden luisteren.

1 Petrus 3:7

.

Het hele volk liet zich dopen.

Ook Jezus werd gedoopt. Toen hij na de doop aan het bidden was, ging de hemel open.
Uit de hemel kwam de heilige Geest naar Jezus toe, in de vorm van een duif.

En Gods stem klonk uit de hemel: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’

Lucas 3:21-22

.