Hits: 180

Javier Acuña Morientés Haurissa

Gillian Chelsey Pattiwaël

Wenonah Evrasi Josina Sapia

Jaëra Ferdinand Elia Gustaaf Tuparia

Orde van Dienst, Openbare belijdenis van het geloof. 10 april 2022

.

* Voorganger: da. R. Halussy

* Peneguhan Sidi Baru

.

Perhadliran

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Njanjian/Lied – BNG 170: 1, 2

Hendakkah kau iring Jesus? Pikul salib!

Djangan takut dan belisah; Ikut Tabib!

Pikullah salibmu, serta pandang tetap!

Hingga dapatlah mahkota, sukar lenjap.

.

Tuhan tuntut kerendahan: Pikul Salib!

Kalau rasa kelemahan: Ikut Tabib!

Pikullah salibmu, serta pandang tetap!

Hingga dapatlah mahkota, sukar lenjap.

Njanjian  Lied Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij

mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer

die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zal gaan.

ik weet dat U daar bent.

.

Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen

Heer, U bent altijd bij mj

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen, elke dag

* Doa/Gebed

* Peneguhan / Bevestiging

.

* 1 Petrus 5: 10

.

* Njanjian/Lied – Mazmur 134: 3

* Nasehat kepada sidi baru dan djemaat / Bemoediging

Njanjian/Lied – “Heer wijs mij Uw weg”

.

Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind,

dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt

Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

.

Heer, leer mij U weg, die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg als een lamp voor m’n voet

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,

leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

.

Heer, leer mij Uw wil, aanvaarden als een kind,

dat blindelings en stil, U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt, Uw weg te gaan,

spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

.

Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend,

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel, mijn weg gelopen heeft.

Toon mij dat Christus, mijn weg gelopen heeft.

.

.

Soal2 Perhadliran/Voorbereiding Heilig Avondmaal

.

Njanjian/Lied – BNG 302: 1,3

Ku dengar, Tuhanku! Kau panggil marilah,

Klak dengan darah jang kudus djiwamu sutjilah.

Sioh ja Tuhan bri, hati jang kedji

dengan darah jang kudus klak disutjikan trus.

.

Ku datang: Engkaulah Muchalits, jang menang,

Jang angkutlah tanggungan brat dan akan bri senang.

Sioh ja Tuhan bri, hati jang kedji

dengan darah jang kudus, klak disutjikan trus.

.

Doa/Gebed

.

Njanjian/Lied – Mazmur 25: 6

Siapa dengan pri setia mau berbakti pada Hu?

Hua akan adjar dia, agar djalannja teguh.

Kepada Tuhan bri damai hati sentiasa;

Anaknja, jang djinak pri, oleh kasih klak berkuasa.

.

Doa/Gebed

.

Njanjian/Lied – Mazmur 25: 6

.

Doa/Gebed

.

Njanjian/Lied – BNG 412: 1

.

Berkat/Zegenbede

.

Njanjian/Lied

Amin, Amin, Amin