Hits: 28

Batjaritra di Rumah HUA

.
“Batjaritra di Rumah HUA” is een onderdeel van het Programma van de Synode. Dit is ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van GIM – Geredja Injili Maluku. Met als doel de Gemeente uit te nodigen verhalen en ervaringen van het samenleven met GIM te delen. De verhalen van Gemeenteleden zullen dienen als materiaal voor het na- en overdenken en aanbevelingen aan GIM. Deze is heel belangrijk om de Visie en Missie van en over de bediening zoals geërfd door de oprichters van GIM te blijven behouden, ook versterken en voort te zetten.

.

De verhalenbundel van de Gemeenteleden wordt ook een historische erfenis. Want die zal worden nagelaten aan de jongere generatie Maluku, die het werk van GIM in Nederland zal voortzetten. De resultaten van dit Programma worden op de verjaardag van GIM op 25 november 2022 gepresenteerd in de vorm van boeken, videodocumentaires, tentoonstellingen en seminars. Dit Programma wordt uitgevoerd in de 4 Classes van GIM in de vorm van discussies. Met behulp van de vertelmethode (batjaritra), Photovoice (Foto’s) en Tekenen.

.

De Synode van GIM nodigt alle Gemeenteleden uit, zowel kinderen, ouders, grootouders om mee te doen en ook te bidden dat dit Programma goed zal verlopen. Indien Gemeenteleden vragen willen stellen over het “Batjaritra di Rumah Hua”, kunnen ze contact opnemen met Michael Patawala via e-mail : michaelwilly0591@gmail.com

.

Mijn dank voor uw medewerking.
De Heer Jezus zegene u allen !

.

Michael Patawala.