Hits: 157

Geredja Indjili Maluku – Molukse Evangelische Kerk

Classis Utara – Djemaat Assen

Tumulusstraat 1, 9406 KX Assen / 0592-359018

www.rehoboth-assen.com

Gemeenteleden GIM Rehoboth in de liefde van Christus Jezus,

.

Het is weer tijd om een nieuwsbrief te laten doen uitgaan naar onze gemeenteleden GIM Rehoboth. Vanwege de noodzakelijkheid die de kerkenraad acht om pal voor het zomerreces u te informeren welke items voor ons relevant zijn om met u te delen.

.

Zoals het u misschien is opgevallen zijn onze vrijwilligers druk in de weer in en om ons kerkgebouw. Vrijwilligers die zich hebben opgegeven om onze kerk en haar omgeving (kintal geredja) te onderhouden. Onze mannen van de piket, onze vrouwen en mannen van de interieurverzorging, onze mannen van het electroteam, de mannen van tuinploeg en not but least alle vrijwilligers die ook hun steentje bijdragen in situaties waar de kerk hun nodig heeft en die er ook klaar voor staan als er een beroep op hun wordt gedaan.

.

Daarvoor onze dank en waardering voor al die mensen die onze kerk Rehoboth en Gods werk hier op aarde een warm hart toedragen. Voor de corona, tijdens de pandemie en nu ook met het besef dat corona nog niet is verbannen en nog steeds aanwezig is. Laten we alert en voorzichtig blijven, zeker nu de vakantie periode aanbreekt en wij allemaal willen genieten van onze welverdiende en nodige rust en vakantie. En dat wij mogen genieten van Gods zegeningen en dankbaar willen zijn voor zijn genade en liefde aan ons mensen, Zijn schepping.

.

De kerkenraad wil graag ook het volgende met u delen. Wellicht ten overvloede maar de kerkenraad wil graag het volgende aan u mededelen en informeren. Veel mensen weten niet dat de grond om de kerk van de kerk c.g. GIM is. Ook de parkeerplaatsen aangrenzend aan deze grond eigendom van de kerk. Het is dus geen openbaar iets maar het is eigen terrein van de GIM. Ook het stuk van de speelplaats is eigendom van de GIM.

.

U vraagt zich misschien af waarom de kerkenraad dit belangrijk vindt om hierover te informeren. Het gaat om het volgende. Onlangs werd er gecrost op het grasveld op het kerkterrein en heeft beschadiging opgelopen, ook heeft de kerkenraad meerdere malen hondenbezitters aangesproken op het feit dat hun viervoeters los of aangelijnd op de grasvelden van het kerkterrein bevinden. Lieve mensen het kerkterrein is geen uitlaatplek van uw huisdier. En willen dan vriendelijk vragen datgene die zich aangesproken voelt en voor wie het betreft, om het kerkterrein niet al uitlaatplek voor uw hond te gebruiken.

.

De kerkenraad is bezig met de volgende maatregelen. Er zullen borden geplaatst worden op het kerkterrein opdat ook hondenbezitters van buiten de wijk dit ook kunnen lezen.

.

Als laatste wil de kerkenraad een oproep doen aan alle belijdende leden de GIM. De kerk heeft meer vrijwilligers nodig voor het onderhoud en beheer van het kerkgebouw en de kintal geredja. Als u denkt dat u een bijdrage ter ondersteuning wil leveren, kunt u contact opnemen met de kerkenraad, of middels e-mail annkaidel@gmail.com of telefoon 0614458691.

.

Moge de Heer in Jezus Christus met ons tijdens de vakantie periode en ons bewaren en bewaken op onze weg of waar we ons ook bevinden.

Immanuel.

.

Namens BMG GIM Rehoboth Assen.