Hits: 68

2022-01-01 – Nieuwjaars dienst: Voorganger da. R. Halusssy

.

* Njanjian / Lied – Mazmur 138: 1

* Njanjian / Lied BNG 182: 4

* Votum dan Salam / Onze Hulp en Groet

* Nats Pembukaan / Aanvangstekst: Rum / Romeinen 12: 2

* Njanjian / Lied –  “God will make a way” – God zal een weg banen”

* Doa / Gebed

* Pembatjaan Alkitab / Schriftlezing “Jeremia 29: 10-14”

* Njanjian / Lied “Haleluja, Haleluja, Haleluja”

.

.

Chotbah / Preek

.

Lieve mensen,

Het is een schitterend lied en dat schitterend Bijbel gedeelte. Wij willen vragen aan de Heer. 

Leert u ons te zoeken wat volmaakt is. Maar we zijn toch niet volmaakt? 

En wat we moeten doen, want we hebben aan werk en aan plichten. 

Maar soms, dan gaat het toch niet, zoals God het wil. En daarom roept U ons iedere keer weer op. 

Kom maar met alles, wat er is in je leven, want Hij weet ook alle levensmomenten en alle plannen en alles wat we willen bereiken. 

En soms hebben we van die mooie plannen en lopen weer tegen de last van Covid-19 aan en denken we, hoe komt dat nou? Maar dat weet God ook wel, en dan zegt Hij, ik heb een plan met jou.

Ik heb een plan met jullie, maar weet je, als je wilt vragen voor die volmaaktheid, wacht toch maar op mij, alles komt wel goed. Alles komt wel goed op het moment en op de tijd. Weet u dat lied van “God will make a way”?  Er was een kruispunt in het leven en ik wist niet naar welke kant ik op moest gaan. 

Maar toen zag ik dat het niet zover meer is. Ik ga er naar toe en heb met elkaar gesproken. 

Maar dwars door de regels heen, alsof het zo moet zijn, dat weet ik niet. Hij zegt, zullen we bidden.

Shall we pray. En hij heeft in dat gebed het kruispunt benoemd. 

En dat kruispunt in deze die gewijd en verbonden zijn aan lofprijzing. 

Wie weet zegt hij, zal er een punt van het kruispunt. 

Op het punt van de weg zal er ook iets anders gebeuren rondom lofprijzing. 

Jaren geleden toen dacht hij, dit is het dus. We gaan googlen, we moeten naar YouTube gaan luisteren.

Er is dus meer dan Mazmur en Tahlil. Er is nog meer dan Dua Sahabat Lama en Njanjian Rohani en Boekoe Njanjian Geredja. Ik denk, dit is het dus. Soms kom je iemand tegen of soms wordt in het gebed naar verbondenheid gezocht en dan momenten later, dan ervaar je pas gauw dat hiervoor geweest zijn. 

Zou dit het zijn. En de weg van dat kruispunt werd duidelijker en duidelijker. 

God leert ons om te zoeken, om te werken, om te vragen, maar ook ons zelf aan Hem over te geven. 

Wilt U elke dag met ons zijn en het ons laten zien. Er is niets nieuw onder de zon, dus ook in het jaar 2022. Komen we misschien altijd zelf nog is aan wat er is een paar jaar geleden?

Alles gaat voorbij. Alles komt weer terug. Maar overal blijft er overeind staan, God heeft een plan met mensen. Voor een nieuw jaar. Voor het jaar 2022. En als God ons oproep om een nieuwe lied te zingen, dat is dat niet omdat we eigenlijk een nieuwe melodie horen opdat we in andere woorden of een andere taal tot ons nemen. Maar als Hij zegt, zie een nieuwe lied voor mij neer. 

.

Als Hij dan aangeeft dan wil Hij ons bepalen bij zijn plan. Soms zien we even niet op wat voor kant wij moeten gaan. Maar dan bepaalt Hij zijn reddingsplan zien en dan vraagt Hij alleen aan ons. 

Als Hij dat aangeeft, dan wil Hij ons bepalen bij zijn plan. En zijn plan is altijd een reddingsplan. 

Soms zien we even niet op, wat voor kant wij moet gaan, maar dan laat Hij zijn reddingsplan zien. 

Zing maar een nieuw lied. Dus zullen we zeggen, dat al onze lofprijzing dat het mooi verbonden wordt in het jaar 2022. Het wordt verbonden aan al die momenten, dat we zeggen, zie je wel, God was op dat moment duidelijk aanwezig geweest in ons leven. 

We plannen over op aarde, alles in de wereld, maar het is en blijft God. 

Jeremia, de Heer zal verhogen in zijn leven, Hij heeft momenten gezien dat een deel van het volk naar de tempel komen, dat een deel weggevoerd wordt naar Babel, dus geen tempel, geen plek om een offer te brengen, geen plek om een eredienst te brengen naar de Aller hoogste God.

De lockdown was al eeuwen tot ons gekomen. 

Er is niet nieuws onder de zon zegt Prediker.

Het gaat voorbij en het komt weer terug. En wat doet Jeremia. Hij gaat dan kijken. 

Wat wil God en hij vraagt het aan God. En God heeft hem een antwoord gegeven.  

Er kunnen brieven geschreven worden. God geeft mogelijk heden, omdat de toekomst en de tijd altijd een toekomst en een tijd vol met hoop is. Je moet het alleen maar willen zien.

En God zegt: Ik heb een plan met jou en ik heb een plan met het volk en dat is altijd een plan van hoop. 

Gedurende de reis in 2022, mogen we vasthouden. en plan van hoop en weet u waarom? Je kent deze tekst. In het nieuwe testament wordt ook het woord plan gehoord, maar alleen in deze context. 

.

Als de priesters willen luisteren. Als ze willen vragen. Als ze willen laten blijken. Dan komen mensen met hun plan en God weet het. Hij denkt en weet eigenlijk alles wat mensen in hun hoofden hebben.

En daarom bepaalt niet ons, bij alles wat we in deze wereld tegen komen of vragen, waar je niet altijd mee eens  zal zijn. Weet u, de reis in 2022. We hebben nog heel veel te gaan en we weten van voor en van achter niet, hoe het er allemaal uit zou zien. Maar dan laat de Heer niet alleen in Jeremia 29 maar ook in Romeinen 12 zien. Ik ben er en ik raad je hard aan, je gedachten, je gevoelens en kijk maar met mij mee. Want ik vernieuw als ik het nodig vindt en als mijn wil is zegt de Heer om te vernieuwen. 

Zo blijft het altijd met alle vreugde en met alle liefde, wat er is in het leven jou leven aan mij verbonden zit en de Heer. Dat is de vernieuwing en dan is er eredienst van dag tot dag. Zullen we zeggen, ook al zitten we in die tijd van lockdown en zijn wij hier. God zij dank, in het huis van de Heer. 

Maar dat wij niet toekijken en de eredienst aan de aller hoogste God van dag tot dag laten zien wat vernieuwing voor een nieuwe jaar daadwerkelijk inhoud.

Amen