Nieuws

Corona-maatregelen per 1 juli 2020

GEREDJA INDJIL MALUKU
Molukse Evangelische Kerk
CLASSIS UTARA – Djemaat Assen.

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer en Heiland, beste gemeenteleden GIM Assen.

Het corona-virus houdt ons helaas nog in de greep. Sinds de eerste afkondiging van de corona-maatregelen van de Rijksoverheid heeft de Kerkenraad steeds haar beleid afgestemd in de strijd tegen het corona-virus.

Onlangs heeft de overheid per 1 juli de corona-maatregelen versoepeld. De versoepelingen kunnen sneller worden uitgevoerd omdat het corona-virus onder controle is. Er kan meer getest worden en ook het contactonderzoek is verbeterd. De 1,5 meter-regel blijft wel cruciaal.

Samenkomsten binnen zijn toegestaan zonder dat daaraan een maximale aantal personen wordt gekoppeld.
− Er geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
− Een andere voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen.
Deelnemers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt. Zonder reservering en gezondheidscheck geldt een maximum van 100 personen (exclusief personeel). Mits voldoende afstand kan worden gehouden.
− Deze versoepeling geldt voor horeca, musea, bioscopen, culturele instellingen, georganiseerde samenkomsten, congrescentra, bruiloften, uitvaarten, etc.

Wat betekent deze versoepeling voor de kerken. Vooral voor ons als GIM gemeente in Assen.
− Per 1 juli mogen we weer erediensten gaan houden met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
− De kerkzaal is door ons piket zodanig ingedeeld ( inclusief balkon ) dat maximaal 90 personen (exclusief ds, BMG, piket, EHBO en organist) er kunnen zitten met anderhalve meter afstand van elkaar.
− De kerkenraad vraagt van u om op tijd aanwezig te zijn ( 09.45 in de kerk) voor de eredienst.

A.s. zondag 5 juli om 10.00 uur is het dan zover. De liturgie bij de erediensten blijven aangepast. Er zijn geen kerkkoren, we luisteren naar muziek in plaats van gezamenlijk zingen en wordt beperkt tot alleen Halleluja en Amen zingen.

Daarbij is ook van belang dat de gemeenteleden luisteren naar de instructies van de piket. De piket draagt er zorg voor dat alles goed en ordentelijk verloopt, voor, tijdens en na de eredienst. Wilt u ook rekening houden met de anderhalve meter op weg naar en terug van de kerk.

Verder willen wij u informeren over de volgende belangrijke data en erediensten:
− Zondag 16 augustus: Bevestigingsdienst nieuwe Kerkenraadsleden
− Zondag 27 september: Belijdenisdienst
− Zondag 4 oktober: Heilig Avondmaal dienst
− Zondag 11 oktober: Doopdienst
Ook bij deze bijzondere erediensten gelden bovenstaande corona-maatregelen.

De kerkenraad wil u dan ook van harte welkom heten in Gods Huis.

Eindelijk na ruim 3,5 maand mag Gods gemeente weer haar toevlucht zoeken in Zijn vertrouwde omgeving en zich laten leiden door Zijn hand en ons allen laten bergen onder Zijn hoede.

Wij hopen dat wij onder Gods leiding op weg kunnen gaan naar betere tijden. Moge de Heer in Christus Jezus ons hierin bijstaan met wijsheid en kracht.

Dat hebben wij allemaal nodig en als geloofsgemeenschap samenwerken aan de ontwikkeling en opbouw van Gods werk hier op aarde, Immanuel.

Namens de Kerkenraad GIM Assen

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *