Pikim

Informatie PIKIM Tjabang Assen

PIKIM (Perkumpulan Kaum Ibu Kristen Indjili Maluku)

Wat is de PIKIM?
Op 21 augustus 1952 werd de Moluks Christelijke vrouwenvereniging FKIMPB, de Federatie Kaum Ibu Protestan Maluku di Belanda opgericht die later een aantal naamsveranderingen zou ondergaan: FIKIM en later PIKIM (Perkumpulan Kaum Ibu Kristen Indjili Maluku).
De PIKIM was in oorsprong een Molukse adoptie en aanpassing van de internationale vrouwenorganisatie Young Women Christian Association (YWCA).

PIKIM tjabang Assen is een afdeling van de landelijke vrouwenvereniging PIKIM. PIKIM tjabang Assen telt per 1 januari 2019: 23 leden. De leden zijn lid van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk te Assen.

Samenstelling bestuur PIKIM tjabang Assen heeft een bestuur, bestaande uit de voorzitter Christine Sohilait en secretaris Jenny Rinsampessy. De functie van penningmeester is vacant en wordt tijdelijk door de voorzitter en secretaris ingevuld.

Werkplan PIKIM tjabang Assen 2019 – 2020 In het werkplan 2019 – 2020 staat wie wij zijn, wat we als PIKIM tjabang Assen belangrijk vinden en waar we de komende 2 jaren aan willen werken. Rode draad in dit werkplan zijn de vier Bijbelse doelen van de PIKIM tjabang Assen: vieren, verbinden, verdiepen én verkondigen. In gehoorzaamheid aan en afhankelijkheid van God hopen we als PIKIM tjabang Assen de komende jaren verder te werken aan de concretisering van deze vier doelen.

PIKIM-koor Assen PIKIM tjabang Assen heeft een vrouwenkoor onder leiding van dirigente Ella Sinay-Souisa. Aan het PIKIM-koor zijn ook leden verbonden van andere kerkgenootschappen. Het koor levert haar bijdrage aan de lokale erediensten, bij vieringen van kerkelijke feestdagen en landelijke activiteiten van de PIKIM. Het PIKIM-koor Assen telt 19 leden.

De activiteiten van de PIKIM-lokaal, regionaal en landelijk is te lezen in de Zondagsbrief of op het mededelingenbord in kerkgebouw Rehoboth.

Contact Voor meer informatie of aanmelden als lid van PIKIM tjabang Assen:

Secretariaat PIKIM tjabang Assen.

Jenny Rinsampessy
“jennyrinsampessy@visio.org”