Home

Welkom op de site
van de Molukse Evangelische Kerk te AssenOverlijdensbericht bng. Wim Suitella

Orde van dienst 3 november 2019

Brief Synode Bestuur GIM m.b.t. “Aardbeving op de Molukken”

Steun en bijdrage kunt u storten op:
“IBAN NL24 INGB 0002315269”,
t.n.v. Geredja Indjili Maluku, Houten, o.v.v. “Gempa”


Op 26, 27 en 28 november zal de 50e Synodale Vergadering plaats vinden in Barneveld


In het menu “Zondagsbrieven 2019” vind je alle zondagsbrieven van dit jaar. Nieuw is toegevoegd “Zondagsbrief November


Nieuw menu “PIKIM “. Hier vind je informatie over PIKIM tjabang Assen.