Home

Welkom op de site
van de Molukse Evangelische Kerk te Assen

Liturgie Studiokerkdienst Omroep Assen op 29 maart 2020 – ds. R. Halussy


Op 25 maart en 1 april worden de kerkklokken geluid van 19.00 – 19.15 uur als teken van hoop.

De Zondagsschool, Catechisatielessen en Bijbellessen worden voorlopig opgeschort.


Mededeling 1 m.b.t. het coronavirus

Mededeling 2 m.b.t. het coronavirus (Nieuw)


De onderstaande catechisanten zijn door de kerkenraad aangenomen om belijdenis te doen op 27 september 2020.
Quinty Terinathe, Gilaney Sohilait, Delano Huwae, Noel Bos, Owen de Hoop, Djenahro Nunumete, Yoran Uktolseja, Michel Hendriks.


Zondagsbrief maart 2020 (zie menu “Zondagsbrieven”).


Dienstrooster bijgewerkt t/m 2 augustus 2020


Nieuw menu “PIKIM “. Hier vind je informatie over PIKIM tjabang Assen.