Home

Welkom op de site
van de Molukse Evangelische Kerk te Assen


Dienstrooster bijgewerkt t/m april

Brief Synode Bestuur GIM m.b.t. “Aardbeving op de Molukken”

Steun en bijdrage kunt u storten op:
“IBAN NL24 INGB 0002315269”,
t.n.v. Geredja Indjili Maluku, Houten, o.v.v. “Gempa”


Nieuw menu “PIKIM “. Hier vind je informatie over PIKIM tjabang Assen.