Home

Welkom op de site
van de Molukse Evangelische Kerk te Assen


De volgende catechisanten doen op zaterdag 29 februari mee aan de Pemeriksaan: Quinty Terinathe, Gilaney Sohilait, Delano Huwae, Noel Bos, Owen de Hoop, Djenaro Nunumete, Yoran Uktolseja en Michel Hendriks.


Liederen die gezongen worden tijdens de eredienst op 1 maart 2020
“Als je geen liefde hebt voor elkaar”
“Nun di bukit jang djauh”
“Ik zal er zijn van Sela”


Zondagsbrief februari 2020 (zie menu “Zondagsbrieven”).


Dienstrooster bijgewerkt t/m april


Nieuw menu “PIKIM “. Hier vind je informatie over PIKIM tjabang Assen.