Home

Welkom op de site
van de Molukse Evangelische Kerk te Assen


Orde van dienst 8 december 2019 (Tweede Advent)

Orde van dienst 1 december 2019 (Eerste Advent)

Brief Synode Bestuur GIM m.b.t. “Aardbeving op de Molukken”

Steun en bijdrage kunt u storten op:
“IBAN NL24 INGB 0002315269”,
t.n.v. Geredja Indjili Maluku, Houten, o.v.v. “Gempa”


In het menu “Zondagsbrieven 2019” vind je alle zondagsbrieven van dit jaar. Nieuw is toegevoegd “Zondagsbrief December


Nieuw menu “PIKIM “. Hier vind je informatie over PIKIM tjabang Assen.